YASAL MEVZUAT VE HUKUKİ DESTEK

KIBRIS'TA MEVZUAT

Kıbrıs’ta 2018 yılında yapılan mevzuat düzenlemesinden sonra taşıyıcı annelik, dosyanıza Sağlık Bakanlığı’nın onay vermesinden sonra yapılabilmektedir. Bunun için sağlıksal raporlarınızı, gerekli diğerbelgelerle toparlayıp, sizin adınıza başvuruyu biz yapıyoruz. Başvurumuz onay aldıktan sonra normal tıbbi prosedür uygulanıp, doğum Kıbrıs’ta yapılır.

Gürcistan’da Mevzuat

Taşıyıcı annelik 1997 yılından itibaren Gürcistan’da yasal olarak yapılmaktadır. Gürcistan anayasasının 143. Ve 144. Maddeleri tüp bebek, bağışlanmış yumurtaların kullanımına ve taşıyıcı anneler için sözleşme imzalanmasına olanak sağlar. Diğer bir deyişle bu maddeler taşıyıcı annelerin ebeveynlik ve doğurdukları çocuklar üzerinde bir hak iddia etmelerini engellemektedir. Doğumdan hemen sonra çocuklara taşıyıcı anneden yardım alan ebeveynlerinin adıyla doğum belgesi verilmektedir.

Madde 143

A) Kadın veya erkeğin genetik hastalığının aktarılması riski bulunuyorsa, kısırlığı tedavi etmek için çiftin veya bağışçının gametleri veya embriyosunun kullanılması, B) Bir kadının rahmi bulunmuyorsa, döllenme sonucu elde edilen embriyonun diğer bir kadının (“taşıyıcı anne”) rahmine transfer edilmesi ve orada büyütülmesi; çiftten yazılı onam alınması zorunludur. Bir çocuğun doğması durumunda, ebeveyn olarak çiftin kabul edilmesi ve bu gerçekten ileri gelen yetki ve sorumlulukların üstlenileceğinin bilinmesi önemlidir. Bağışçı veya “taşıyıcı anne” doğmuş çocuğun ebeveyni olarak tanınma hakkına sahip olmayacaktır. Madde 144 IVF amacıyla dondurulup saklanmış erkek ve dişi gametlerin veya embriyoların kullanılması mümkün olacaktır. Saklanma süresi, belirlenen işlem kapsamında çiftin isteğine göre belirlenecektir

Madde 144

IVF amacıyla dondurulup saklanmış erkek ve dişi gametlerin veya embriyoların kullanılması mümkün olacaktır. Saklanma süresi, belirlenen işlem kapsamında çiftin isteğine göre belirlenecektir